(คลิป) กาชาดเชีย…

Continue Reading

สาธารณะสุขแม่สาย เชียงแสน พร้อม ส.ส.เชียงรายเขต 6 ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สมุนไพรกัญชา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

สาธารณะสุขแม่สาย…

แม่สายประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ผ่าน 32 ราย ไม่ผ่าน 7 ราย

แม่สายประชุมพิจา…

!!แม่สาย!! วางแนวทางแก้ไขช่วยเหลือปัญหาให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย

!!แม่สาย!! วางแน…