ก.เกษตรฯ เล็งชงครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือชาวนา1.5หมื่นล้าน

Hits: 930

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ส.ค. นี้ กระทรวงเกษตรฯจะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิตข้าว จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 15,597.34 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณดำเนินการ 4,911.34 ล้านบาทจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ 2559 และสินเชื่อโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)วงเงิน 10,686 ล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ ซึ่งทั้ง 5 โครงการนี้ได้ผ่านคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแล้ว

1470051148_ฉัตรชัย สาริกัลยะ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต จำนวน 5 โครงการแบ่งเป็น

1.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก โดยเป็นเงินจ่ายขาดสำหรับชาวนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวให้เลิกทำนา 2,610.096 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะจ่ายให้ชาวนาที่เสนอแผนเลิกปลูกข้าวไปทำอาชีพอื่นไร่ละ 5,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 4.2 แสนไร่ ชาวนา 8.4 หมื่นครัวเรือน ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศ

2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาสมเพื่อเลี้ยงกระบือ 2.5 หมื่นตัวครอบคลุมพื้นที่ 2.5 หมื่นไร่ เกษตรกร 5,000 ราย(500กลุ่ม)อยู่ในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นเงินให้สินเชื่อ 3 ล้านบาท/กลุ่ม อัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลอุดหนุน3% เกษตรกรจ่าย 2% ระยะเวลาชำระเงินกู้ 6 ปี เงินงบประมาณ 1,845.5 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท งบดำเนินงาน 344.5 ล้านบาท โดยงบดำเนินโครงการแบ่งเป็นงบชดเชยดอกเบี้ย 211.5 ล้านบาท และงบค่าบริหารจัดการอีก 133 ล้านบาท ระยะดำเนินโครงการ 1ส.ค.2559-30 ก.ย.2565

3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค 1.2 แสนตัว วงเงินงบประมาณ 10,907.4 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 1,907.4 ล้านบาท และสินเชื่อ 9,000 ล้านบาท โดยครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด 1.2 แสนไร่ จำนวนเกษตรกร 2.4 หมื่นราย(2,400กลุ่ม) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 5 แม่ และปลูกพืชอาหารทดแทนรายละ 5 ไร่ วงเงินสินเชื่อ 4 ล้านบาท/กลุ่มอัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลอุดหนุน3% เกษตรกรจ่าย 2% ระยะเวลาชำระเงินกู้ 6 ปี ระยะดำเนินโครงการ 1ส.ค.2559-30 ก.ย.2565 และระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้ 1 ส.ค.2559-30 ก.ย.2560

4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วงเงินงบประมาณ 149.564 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 33.56 ล้านบาท และสินเชื่อ 116 ล้านบาท โดยครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด 2,500 แสนไร่ จำนวนเกษตรกร 500 ราย(50กลุ่ม)ได้แพะ 16,000 ตัว โดยการให้วงเงินสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. วงเงิน 2.5 ล้านบาท/กลุ่ม อัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลอุดหนุน3% เกษตรกรจ่าย 2% ระยะเวลาชำระเงินกู้ 6 ปี ระยะดำเนินโครงการ 1ส.ค.2559-30 ก.ย.2565 และระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี หรือระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้ 1 ส.ค.2559-30 ก.ย.2560

และ 5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้าเนเปียร์ วงเงินงบประมาณ 85.78 ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 15.78 ล้านบาท และสินเชื่อ 70 ล้านบาท โดยครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัด 2,500 แสนไร่ จำนวนเกษตรกร 500 ราย(50กลุ่ม) โดย อัตราดอกเบี้ย 5% รัฐบาลอุดหนุน3% เกษตรกรจ่าย 2% ระยะเวลาชำระเงินกู้ 6 ปี ระยะดำเนินโครงการ 1ส.ค.2559-30 ก.ย.2565 และระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี หรือระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้ 1 ส.ค.2559-30 ก.ย.2560

ข่าวและภาพจาก: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1470051191

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น