ชาวบ้านอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ คัดค้านไม่เอาเสาสัญญาณโทรศัพท์

Hits: 1718

 

         ชาวบ้านอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ คัดค้านไม่เอาเสาสัญญาณโทรศัพท์

ประชาชนในเขต บ.ไร่หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมประชาคมคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือใกล้เขตชุมชน หวั่นเกิดผลกระทบ ปัญหาเรืองสุขภาวะทางร่างกายและสมอง หวั่นก่อเกิดโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 ที่ผ่านมา ณ วัดศรีอรุณ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.สันป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ญาณพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง นายอรุณ วรรณทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง นายวรพล ใจคำ ประธาน อสม.บ้านไร่ และประชาชนในหมู่บ้านบ้านไร่ จำนวนกว่า 55 คน ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อคัดค้านไม่ให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัทดัง ภายในเขตพื้นที่บ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีในกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบออกมาชี้แจงเอง และผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและภายหลัง ในที่ประชุม

โดยนายทอง สุอินต๊ะ ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่ บ.บ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม และอีกจำนวนหลายครอบครัว กล่าวที่จะได้รับผลกระทบ ในโรคต่างๆตามมา เป็นภัยเงียบที่คอยบั่นทอนของร่างกาย ควรให้ชาวบ้านพิจารณาและหาข้อสรุปในการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในครั้งนี้ ขณะเดียวกันทาง พ.ต.ท.ญาณพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งเสาสัญญาณบริษัทหนึ่ง ใกล้บ้านพักอาศัย และโดยรอบบริเวณบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม ได้ออกมาชี้แจงผลกระทบของการติดตั้งเสาโทรศัพท์ ทำให้เกิดลพิษ บดบังทัศนียภาพ และบอกถึงคุณโทษของการใช้คลื่นสัญญาณ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย และส่วนราชการทั่วไป

แม้ว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยนำพาสัญญาณไปสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งผู้คัดค้านได้ออกมาโต้แย้งถึงกระบวนการและขั้นตอนการประชาพิจารณาในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ ผู้ให้บริการ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรศัพท์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ 12.5 พร้อมทั้งได้นำข้อมูลการประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 180(23/2561) ซึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และข้อห่วงใยในการติดตั้งเสาสัญญาณในแหล่งชุมชน โดยทางชุมชนบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม ไม่อยากให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณเกิดขึ้นในพื้นที่อีก จึงได้มีการประชุมประชาคมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจะต้องการให้มีการย้ายเสาสัญญาณดังกล่าวออกจากชุมชนด้วย

ทางด้านนายวรพล ใจคำ ประธาน อสม.บ้านไร่ กล่าวขอบคุณประชาชนทีมาร่วมประชุมประชาคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงการคัดค้านการติดตั้งเสาโทรศัพท์ในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ไม่มีตัวแทนบริษัทดังกล่าว มาเข้าร่วมวาระการประชุม และที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลทุ่งต้อม หมู่ 2 หมู่ 9 หมู่ 11 ได้ออกมาต่อต้าน คัดค้านไม่ยอมให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้มีการทำหนังสื่อยืนผ่านผู้นำหมู่บ้าน เพื่อประสานไปยังอำเภอและส่วนเกี่ยวข้องและขอให้มีการตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์เดิมที่ไม่ได้ผ่านประชาคมของชาวบ้าน

จากข้อมูลเชิงลึกในการประชาคมให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ จะมีข้อบกพร่องในการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ และยกมือให้ติดตั้งไม่เป็นไปตามที่ถูกต้องของเสียงข้างมากในการประชาคมของชาวบ้าน และอาจมีการรับผลประโยชน์ของผู้มีอิธิพลในชุนชนทำให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ง่ายขึ้น นะขอบอกๆๆ

แหล่งข่าวจาก วัตร บ้านเมืองเชียงใหม่

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////////   รายงาน  //////////////

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น