(คลิป) จิตอาสาแม่สายปลูกป่า พิธีมอบบ้านปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายสวรรคต

Hits: 996

(คลิป) จิตอาสาแม่สายปลูกป่า พิธีมอบบ้านปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายสวรรคต

https://www.youtube.com/watch?v=WJQuYL_td-0

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อม นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่สาย หน่วยงานข้าราชการภาครัฐภาคเอกชน องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกันในโครงการปลูกป่า ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต่อมา ในเวลา 11.00 น. นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย หน่วยงานข้าราชการภาครัฐภาคเอกชน องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบบ้านปันสุขให้กับ นางสาวจันทร์เป็ง นันเทพพงษ์  อยู่บ้านบ้านเลขที่ 8/2 ม.3 บ.สันยาว ต.ห้วยไค้ อ.แม่สาย

ต่อมาเวลา 11.20 น. นอภ.แม่สาย หน่วยงานข้าราชการภาครัฐภาคเอกชน องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบบ้านปันสุขให้กับ นางเป็ง ปัญโญใหญ่ อยู่บ้านบ้านเลขที่ 23 ม.7 บ.สันสลี ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย และเวลา 11.40 น. ได้มอบบ้านปันสุขให้กับ นายคำ ติยะกว้าง อยู่บ้านบ้านเลขที่ 69/2 ม.8 บ.ป่าก๋อย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยโครงการปลูกป่า – และพิธีมอบบ้านปันสุข ในครั้งนี้ พีน้องประชาชนชาวอำเภอแม่สาย เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

 

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บรรณาธิการแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////  รายงาน  /////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น