(คลิป)อำเภอแม่สายเตรียมความพร้อม วางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ก่อนวันเลือกตั้งจริง

Hits: 579

(คลิป)อำเภอแม่สายเตรียมความพร้อม วางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ก่อนวันเลือกตั้งจริง

วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายอดิเรก ไลไธสง ประธานคณะอนุกรรมการประจำอำเภอแม่สาย ได้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะการกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้ช่วยปฎิบัติงานอาสาสมัคร สาธารณสุข อสม.ประจำหน่วยเลือกตั้ง  ซึ่งทางด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สาย ได้จัดทีมวิทยากรจากทางเทศบาล ต.แม่สาย มาอบรมให้ความรู้ มีการปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กำหนดการฝึกอบรม ระหว่าง วันที่ 16-19 ธ.ค.63 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และชี้แจ้งการปฎิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเขตในพื้นที่ อ.แม่สาย  

โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวม 36 เขตเลือกตั้งจาก 18 อำเภอ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 จะใช้ 3 ขั้นตอนหลัก ของการใช้สิทธิ ในสถานการณ์โควิค – 19 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) ปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้าลงคะแนนเลือกตั้งทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และผ่านกระบวนการคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศา ตามที่ทางหน่วยเลือกตั้งกำหนด ก่อนเข้ารับการลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอย่างมีสุขอนามัยและปลอดภัยต่อชุมชน

– สายฝนลุ่มแม่น้ำสาย  –

ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////รายงาน//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น