อำเภอแม่สายมอบบัตรประชาชนคนไทย ดีใจถ้วนหน้า ตามมาตรา7 ทวิ วรรค 2 จำนวน 61 คน

Hits: 1125

วันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งประกอบพิธีปฏิญาณตน ร่วมกับหน่วยงานราชการ จากทางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย ให้กับผู้ที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 และมาตรา 7 ทวิวรรค2 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ณ ห่อประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย ตามโครงการสำคัญ ที่ทางกรมการปกครองเร่งแก้ปัญหาตามชายแดนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีแนวเขตสันเขา และลำน้ำสาย ลำน้ำลวกแบ่งกั้นเขตแดนทั้งสองประเทศ ซึ่งง่ายต่อการลักลอบเดินทางข้าม ไป-มา ระหว่างพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งเดินทางเข้า-ออกโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามช่องทางตามธรรมชาติ จึงทำให้เกิดปัญหา จนได้รับการแก้ไข ในเรื่องสถานะบุคคล อยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับการดำเนินการในเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน 10 ภารกิจหลัก ตามนโยบายของกรมการปกครองที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่องในวันนี้มีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรประจำตัวจากท่านนายอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย  บุคคลที่ได้รับอนุมัติลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จำนวน 3 ราย และ บุคคลที่ได้รับอนุมัติลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านมาตรา 7 ทวิวรรค2 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย

– วัชรินทร์ เหมืองทรายมูล – (สายฝนลุ่มแม่น้ำสาย )  ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ //// รายงาน /////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น