จันทบุรีเฮ!  ศบค.ลดพื้นที่สีแดงเข้มลงเหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิดสถานบันเทิงจาก 1 ธ.ค.เป็น 15 ม.ค. 65  “สมศักดิ์”ชงปลดล็อคประกวด-แข่งขันสัตว์ คืนรายได้เกษตรกร

Hits: 216

จันทบุรีเฮ!  ศบค.ลดพื้นที่สีแดงเข้มลงเหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิดสถานบันเทิงจาก 1 ธ.ค.เป็น 15 ม.ค. 65
“สมศักดิ์”ชงปลดล็อคประกวด-แข่งขันสัตว์ คืนรายได้เกษตรกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564เวลา 13.27 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) เดิม 7 จังหวัด ปรับลดเป็น 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราดนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา (โดยปรับจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด)

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)เดิม 38 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 39 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราดนครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พัทลุง เพชรบุรีเพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรีสตูลสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานีและอุบลราชธานี

ส่วนพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) คงเดิม 23 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พะเยา แพร่มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปางลำพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำภู อุตตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญและศรีสะเกษ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม น่าน บึงกาฬมุกดาหาร และสกลนคร ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กระบี่พังงา และภูเก็ต

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมและกิจการการห้ามออกนอกเคหสถาน Work from Homr การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กพิเศษสถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายการร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ร้านเสริมสวย ร้านสถานศึกษาความงาม ร้านสัก สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระน้ำ หรือสถานที่จัดแข่งขันกีฬา โรงภาพยนตร์โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน ยังคงใช้มาตราเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด (แดงเข้ม)ยังคงห้ามออกนอกเคหะสถาน ในเวลาในเวลา 23.00-03.00 น. ไปอีก 15 วันถึงวันที่ 30 พ.ย.2564

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมศบค. เห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จากแผนเดิมวันที่ 1 ธ.ค. เป็นวันที่ 16 ม.ค. เพื่อเตรียมการ และประเมินสถานการณ์การระบาด และความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีน เนื่องจากเป็นกิจการเสียงที่เคยเกิดการระบาดใหญ่และเป็นต้นเหตุในการระบาดในชุมชนและต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินสถานการณ์และการได้รับวัคซีนของแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบ ก่อนเปิดดำเนินการ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า โดยที่ประชุมศบค.เห็นชอบร่างมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับทุกระดับพื้นที่สถานการณ์ ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะโดยแผนการปรับมาตรการ วันที่ 16 พ.ย.-15 ม.ค.65 ให้มีการเตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการ 1.กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2.ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงระบบระบายอากาศ ตามมาตรฐานและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับวัคซีนทุกคน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ 3.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ จัดตั้งทีมสำหรับประเมินสถานบันเทิงและซักซ้อมความเข้าใจมาตรการที่กำหนดไว้ ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.65 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า)เท่านั้น โดย1.ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบระบายอากาศและเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 100% 2.กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ขึ้นทะเบียนและตรวจประเมินสถานบันเทิงตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด เพื่ออนุญาตให้เปิดเฉพาะที่ผ่านการประเมินเท่านั้น 3.สถานบันเทิงเปิดดำเนินการโดยเคร่งครัดมาตรการและ 4.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิดหากเกิดการระบาดให้พิจารณาปิดบริการ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ส่วนกีฬาชนไก่ ชนวัว และแข่งม้า มีการเสนอในที่ประชุมศบค.เพื่อขออนุญาตเนื่องจากมีการเสนอมาหลายรอบแล้วซึ่งผอ.ศบค.กล่าวว่า ตรงนี้รับทราบถึงความเดือดร้อน และไม่อยากที่จะให้กิจการหรือกิจกรรม ตั้งแต่เกษตรกรที่เลี้ยงและดูแลหรือคนที่ทำงานในด้านนี้ไม่มีงานทำและรับภาระ จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปดูมาตรการที่จะควบคุมโรค เพื่อให้เปิดกิจการและกิจกรรมเหล่านี้ได้ ซึ่งมีแบบอย่างกิจการและกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาที่อยู่กลางแจ้งที่สามารถมีผู้ชมเข้าดูได้ หรือไม่มีผู้ชมเข้าดูได้ในบางกีฬาบางประเภท เช่น กีฬามวย ทั้งนี้ อาจจะต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวโยงที่เป็นข้อห้าม เพราะการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเชื่อมโยง เช่น การพนัน ซึ่งกฎหมายห้ามกีฬาเหล่านี้ ซึ่งก็จะต้องดูแลให้ดีและรัดกุมไม่แพร่กระจายต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงจะต้องดูให้ครอบคลุมหลายด้าน

“บิ๊กตู่” ย้ำกลางศบค.จะกลับไปอยู่ที่เดิมอีกไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์  ได้ระบุในที่ประชุมว่า วันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณา และมีหลายเรื่องที่ดำเนินการผ่านมาแล้วประสบความสำเร็จ จากการผลักดันของทุกภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตามตนได้ประกาศในที่ประชุมเอเปค เมื่อวานนี้แล้วว่า ตราบใดที่โรคโควิด-19 ยังอยู่ เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ ภายใต้มาตรการครอบจักรวาล และมาตรการ DMHTT และการดำเนินกิจการต่างๆ จะต้องมีการอนุมัติคัดกรองเฝ้าระวัง เพราะเราจะย้อนกลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้ว พร้อมย้ำทุกคนจะต้องระมัดระวังเป็นที่สุด

ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีน ก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเมื่อวานตนก็ได้แจ้งในที่ประชุมเอเปคไปแล้วว่า สามารถฉีดวัคซีนไปแล้ว 83 ล้านโดส และคาดการณ์ว่าในสิ้นเดือนนี้จะสามารถฉีดวัคซีนได้ 100 ล้านโดส และมีวัคซีนสำหรับปีหน้าแล้วด้วย ทั้งนี้ จะมีการหารือเรื่องยี่ห้อของวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องหาข้อมูลทางสถิติ เพื่อพิจารณาว่ายี่ห้อใดมีภูมิต้านทานมากน้อยเท่าไหร่

“สมศักดิ์”ชงปลดล็อคประกวด-แข่งขันสัตว์ คืนรายได้เกษตรกร

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เข้าพบและหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหมที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุม ศบค. จากนั้นนายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้รับการประสานจากประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่วัว สุนัข นก แต่เนื่องจากติดระเบียบ ที่ห้ามจัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน

ทำให้กระทบต่อธุรกิจและรายได้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีห่วงโซ่เป็นล้านคน ถ้ารายได้เดือนละ 10,000 บาทก็เป็นหมื่นล้าน ตนจึงนำเรื่องมาเสนอนายกฯขอให้มีการผ่อนผันให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยมอบอำนาจให้เป็นการพิจารณาของท้องถิ่น ในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ในพื้นที่ไหนที่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้วก็ให้ดำเนินกิจกรรมได้ โดยนายกฯระบุว่าเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้ไปพิจารณาในที่ประชุม ศปค. โดยตนอยากให้มีการคลายล็อคระเบียบเก่าๆที่ยังติดล็อคของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งล็อคไว้ทั้งหมด แล้วอยากให้หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นสะสางสิ่งที่ปลดล็อคอยู่ ที่ขัดกับคำสั่งหลักของ ศบค.

“ภาคใต้ก็มีเรื่องวัว ทั้งวัวเนื้อวัวชน ซึ่งธุรกิจและธุรกรรมเขาเดินไปไม่ได้ ทำให้ราคาตก หากมีการอนุญาตเปิดให้มีการประกวดก็จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่นการประกวดนกพิราบนานาชาติ เรามีสนามแข่งขันอยู่ที่เมืองพัทยา ในช่วง1-2 เดือนนี่ นกที่เลี้ยงไว้หมื่นกว่าตัวต้องมีการแข่งขัน เพราะถ้าดูแลนก 1 ตัวมีต้นทุนถึง 20,000 บาท ถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณพันล้านกว่าบาท หากไม่มีการแข่งขันเขาก็ไม่สามารถหาเงินมาทดแทนตรงนี้ได้ จึงอยากให้มีการปลดล็อคเพื่อดำเนินการแข่งในระดับนานาชาติได้”นายสมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ นายกฯ ยังสอบถามความคืบหน้าตน ในโครงการให้ผู้ต้องขังเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย ในเรือนจำความมั่นคงสูง 4 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อดีถ้าหากผู้ต้องขังได้เลี้ยงสุนัขและฝึกจะทำให้จิตใจดี อ่อนโยน ซึ่งมีผลวิจัยรองรับแล้ว และเมื่อพ้นโทษออกไป ก็สามารถไปสร้างอาชีพได้ และสามารถเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำไม่ต้องกลับเข้ามาอีกได้

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวจาก – ข่าวบ้านเมือง  https://www.banmuang.co.th/news/politic/258183

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น