แม่สาย แจ้งข่าวสารการฉีดวัคซีนให้พีน้องชาวแม่สาย และผู้ถือบัตรหัว 0,6,8 บัตรแรงงานต่างด้าว

Hits: 221

แม่สาย แจ้งข่าวสารการฉีดวัคซีนให้พีน้องชาวแม่สาย และผู้ถือบัตรหัว 0,6,8 บัตรแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64  นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย นพ. ศิริศักดิ์ นันทะ ผอ.โรงพยาบาลแม่สาย นายนรุตม์ชัย แก้วสอน หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอแม่สาย แจ้งข่าวสารกรณีเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอแม่สาย เรื่องการรับวอล์คอิน (Walk-in ) ฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยบัตรหัว 0, 6, 8 และบัตรแรงงานต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอแม่สาย  ซึ่งสูตรวัคซีน AstraZeneca + Pfizer (เข็ม 1) (เข็ม 2) สามารถมารับบริการฉีดวัคซีนได้ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564  จำนวนวันละ 1,000 ราย  ทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป หากคิวเต็มจะออกใบนัดในวันถัดไป โดยทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเริ่มวัคซีนใน เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่สาย หากท่านไหนมีข้อสงสัยจะสอบถามสามารถโทรได้ที่ 053-731300 ต่อ 0 ประชาสัมพันธ์ หรือ 2199 กลุ่มงานปฐมภูมิในวันและเวลาราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามประกาศของทางศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ facebook : Maesai Hospital โทร 053-731300-1 ต่อ 0 จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอแม่สาย

แหล่งข่าวจาก – ปกครองแม่สาย

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////  รายงาน  //////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น