แม่สายสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีแนวโน้มที่ดีมีผู้ป่วยจำนวนลดลง

Hits: 351

แม่สายสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีแนวโน้มที่ดีมีผู้ป่วยจำนวนลดลง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา  สถานการณ์การระบาดโรค covid- -19  พบยอดผู้ป่วยสะสมอำเภอแม่สาย โดยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่ลดลง และการระบาดในพื้นที่สามารถควบคุมได้  โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19  -พบผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR+ จำนวน 4 ราย ยอดผู้ป่วยรวม 1,222 ราย –พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK+ จำนวน 10 ราย ยอดผู้ป่วยรวม 3,781 ราย -รักษาหายแล้วทั้งหมด 4,477 ราย -กำลังรักษา 292 ราย -ไม่มีเสียชีวิต ยอดผู้เสียชีวิตรวม 21 ราย ซึ่งทางอำเภอแม่สายมีจำนวนเตียงเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย สามารถรองรับผู้ป่วยไดถึง 369 เตียง ใช้ไป 167 เตียง คงเหลือ 202 เตียง

ด้านการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีน อำเภอแม่สายฉีดวัคซีนรวม 108,254 โดส ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยง 608 กว่า 80.03% กลุ่มประชากรทั่วไปให้ครอบคลุม 70% และยังคงดำเนินการฉีดในทุกกลุ่มประชากร ทุกสิทธิ แบบ walk-in ตามแผนที่กำหนดทุกอาทิตย์ ในด้านการรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว Blue Zone อำเภอแม่สาย

โดย ศปก.ตำบลได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (covid free setting)สำหรับร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมที่พัก ตลอดจน Home stay และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในการนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนในการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองตามหลัก การป้องกันตนเอง DMHTTA แบบครอบจักรวาล (universal prevention)

แหล่งข่าวจาก – สาธารณสุข อ.แม่สาย

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////  รายงาน  ////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น