แม่จันงานบุญพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมองค์จำลอง  ณ สำนักสงฆ์บ้านจะพือ ในวันที่  27 ธ.ค.64

Hits: 536

แม่จันงานบุญพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมองค์จำลอง  ณ สำนักสงฆ์บ้านจะพือ ในวันที่  27 ธ.ค.64

เนื่องด้วยคณะสงฆ์สำนักสงฆ์บ้านจะพือ หมู่ 16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย และคณะกรรมการวัด ได้มีมติร่วมกันว่าจะดำเนินการสร้าง พระธาตุพนมองค์จำลอง ขนาดความสูงของพระธาตุ 26.9 เมตร ขนาดฐานกว้างของพระธาตุ 18.81 เมตร ณ.สำนักสงฆ์บ้านจะพือ เพื่อให้เหล่าสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้  เพื่อให้เป็นสิริมงคล แก่ตนเองเเละครอบครัว จึงจัดให้ตั้งกองผ้าป่า ตามเจตนาขึ้น เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อก่อสร้างพระธาตุพนมองค์จำลอง  จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ กองผ้าป่า กองละ 999 บาท จำนวน 7,009 กอง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก จงดลบันดาล ให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย พร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ….

โดยมีกำหนดการ วันเสาร์ ที่ 25 วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 บรรดาอุบาสก อุบาสิกา สาธุชนสายบุญทั้งหลาย พร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธี สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตาจิต เจริญพุทธมนต์ ร่วมกับ พระสงฆ์ เป็นเวลา 2 วัน  และ วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 แรม 8 ค่ำ (เดือน 3 เหนือ) พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ (ครูบาปิ่นหย่า นั่นต๊ะ) พร้อมด้วยพลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้งนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมอุบาสกอุบาสิกาคณะสายบุญทั้งหลาย เวลา 10.48 น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูศุภกิจประยุต  รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน  พระธรรมฑูต  พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ  (ครูบาเจ้าปิ่นหย่า นันต๊ะ)  พระครูโสภณภูริภัต  เจ้าคณะตำบลป่าตึง  พระอาจารย์สมบูรณ์  ปภสฺสโร ผู้ดูแลและประสานงาน กลุ่มพระสงฆ์พัฒนา สำนักสงฆ์บ้านจะพือ  โดยมีประธานฝ่ายสนับสนุนเงินปัจจัยหลักในการสร้างพระธาตุพนม คุณเปี่ยมโชค โกเมนต์ พร้อมครอบครัว คุณเซียวซิง เเซ่ถ่าง  พร้อมครอบครัว นส.นุชจรีย์ มูลทาศรี พร้อมครอบครัว  (เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส )

 พลเอกสุรชาติ จิตต์เเจ้ง นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะพระสงฆ์พัฒนาชายเเดนภาคเหนือ.คุณณิชกมล จอมเขียว ร้านกรีนเฮ้าคาเฟ่.พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่3  นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน  พลตรีชัยยันต์ สิรสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  พลตรีสุวิทย์ วังยาว พันเอกสิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37  พันโทเจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37  พันเอกพักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ กอ.รมน.จว.ชร. ร้อยเอกประยูร ใจมั่น หน.บก.ควบคุม.ศป.บส.ชนที่3  ร้อยเอกภิรมย์ สิงห์คง หน.กองร้อยทหารพรานที่3309  หม่อมเล็กรถพันธ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา  พันโทหญิงณัฎฐพัน เรืองดิษฐ์ น.งบประมาณ สสก.ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพไทย  นส.พลอยไพลิน แซ่ลี้ พร้อมกลุ่มเพื่อน  คุณชนะชัย พันธ์เหนือ ประธานกรรมการบริษัท เฟรชคาร์ สำนักงานใหญ่ กทม. สจ.ประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็นเลขานุการสภาองค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ พรหมขาม ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาว นายสุทธิรัตน์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอแม่จัน หน.ฝ่ายทะเบียน และบัตร. นายวุฒิซฑฌ์ แก้วใส ปลัดอำเภอแม่จันฝ่ายความมั่นคง  นายนาขวัญ นันทชัย ปลัดอำเภอ ช่วยราชการห้องป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิกร วงค์อิ่นแก้ว ผู้ประสานงานตำบลป่าตึง. พ.ต.ท.กฤตภาส นารานิธิธนกุลรอง (สอบสวน) สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่. พ.ต.ต.สมชาย ขัดชมพู สารวัตรกลุ่มงานถวายความปลอดภัยกองบังคับการตำรวจทางหลวง. ร.ต.อ.วรภพ เดชาโชติหิรัญรอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จ.เชียงใหม่. เรือโทสัณหวัช อินนา. ร.ต.อ.นาวี เตชะวงศ์. ร้อยโทบุญทอง ขัดชมภู. สจ.บันฑิต สุรินเปา.รท.เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผบ.ร้อยทหารพรานที่3201  ร.ต.ท.ประวัติศาสตร์ เพ็ญสุข. นายยอดชาย ไชยวงศ์ หน.ขว.สำนักนายก. นายวุฒิพงษ์ วงค์แสนศรี นิติกรชำนาญการ. นายณรงค์ วงศ์ใหญ่ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายธรางกูล สุภาวงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  ร้อยเอกเวทิน อินถา หน.ชป.กร.312  ร้อยโทสุพจน์ เป็กทอง หน.กร.ศป.พมพ.บ้านห้วยส้าน  ร้อยเอกประทีป วรรณะสอน  นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ ผอ.ป่าไม้ จว.ชร  นายฐานันดร หอมนาน หน.ป่าไม้เขตแม่จัน  นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย กำนันตำบลป่าตึง. ดร.ณัฐพล แสงอรุน ผอ.รร.ห้วยเฮี้ยนอำเภอฝาง. นายณรงค์เดช กันทะเนตร ผอ.รร.ห้วยมะหินฝนอำเภอแม่จัน  นายธเนษฐ์ ธรรมตา ผอ.รร.ปางสาอำเภอแม่จัน. นายสุภาพ วงศ์ดวง หน.นปภ.แม่จัน  ร.ต.อ.เด่นวุฒิ จันต๊ะขัติ  ร.ต.ท.ภิรมย์ นวลอนงค์  ร.ต.ท.ฟ้าประสิทธิ์ จิตจำลอง  สิบโทอวิรุทธิ์ ปันตา ปลัด อบต.แม่ฟ้าหลวง.นายนวุพงค์ สุขสกุล นางจิรภรณ์ กลิ่นไกล  ร้านธนพรแม่จันจำหน่ายข้าวสารอาหารสัตว์ ไข่เป็ด  คุณกฤษนัย ทรงถาวร ซุปเปอร์พิ้ง พิ้งเครื่องครัวแม่สาย หจก.ชนะชัยฟ่ง. ด.ต.สุระชัย ขันอาสา.นางณัชชา กันทะดง.นางพรกมล กันทะดง.นส.จิรภา ทาคำมา  นายสมพร ดวงสีลา

รองประธานฝ่ายฆาราวาส   นายสุรศักดิ์ ปันบือ ผญบ.หมู่16  พ่อพยัฆค์ พิบูลสิริพร ไวยาวัจกร นายชวิน โสภนคูณทอง ผช.ผญบ.หมู่16  คุณรังสรรค์ เลิศกสิกรณ์ ประธานบริษัทเลิศกสิกรณ์ สมาร์ทฟาร์ม กรุ๊ปจำกัด  คุณกังวาลย์ เตียววิลัย  คุณเบญจวรรณ์ เตียววิลัย  พ่อสวิน แม่รุจนีย์ ธิจันเปียง  อาจารย์สวาท หล้านามวงค์ คุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท CP เวียดนาม  Mr.BoonChai Ong บริษัท J my King Hostel. นายสนิท ปงลังศรี กำนันตำบลดงมะดะ. นายธนาไพศาล นางณัทนรารัตน์ ชิวปรีชาวศุตม์ นางกานต์พสินี ตระกูลเตชะวันดี บริษัทมายเวย์ประดับยนต์. นางสารภี นพคุณ หน.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน  นางพรพรรณ์ ปันมูลศิลป์ หน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหินฝน. ร้อยตรีชัยวุฒิ นางปาณัท โสดา นางจินดามณี ปัญญา  นางอาซิมะ โนพะ  นางสาวกมล คำแก้วพร้อมครอบครัว  นายทัดพงษ์ เครือใจ หน.ศูนย์การศึกษาตำบลป่าตึง. Salinda Clinic ศูนย์ความงามครบวงจร อำเภอแม่สาย  เพิ่มพลูพันธุ์ไม้แม่จัน. นายกิตติ ผาลาด พร้อมครอบครัว  นายพงษ์ศักดิ์ เลิศธนาเกียรติ  นายเด่น ต๊ะสมบัติ  นายทวีเลิศ อินคต  อุสาฟาร์มปลาสุพรรณบุรี  โรงงานผลิตเส้นหมี่ตรากระต่ายคู่บ้านป่ายาง  แม่วรรณ คำหงษ์ พร้อมครอบครัว คณะสายบุญอำเภอแม่สาย คณะสายบุญอำเภอแม่จัน  คณะสายบุญกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่    พร้อมด้วยคณะศรัทธาชาติพันธุ์สำนักสงฆ์บ้านจะพือร่วมทำบุญบวงสรวงในครั้งนี้

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  หัวสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ต้อม มหาสิงห์  หัวหน้าข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์  ///////  รายงาน   ////  ข่าวงานบุญพิธีบวงสรวงพระธาตุพนมองค์จำลอง  ณ สำนักสงฆ์บ้านจะพือ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น