จังหวัดเชียงราย หารือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565

Hits: 204

จังหวัดเชียงราย หารือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565

ช่วงบ่าย วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ในระยะที่ 2 หว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ  ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมกำหนด 8กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ประชุมให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และอำเภอ จัดทำปฏิทินการท่องเที่ยว กิจกรรม  เทศกาล  ประเพณี ที่มีแผนดำเนินการ ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ มาคัดเลือกเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานต่างๆ  ส่งกิจกรรมมาร่วมพิจารณา กว่า 40 กิจกรรม

โอกาสนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเด่น ที่จะดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 จำนวน 8 กิจกรรม การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ช่วงระยะที่ 2 ประกอบด้วย  กิจกรรมงานเทศกาลกล้วยไม้เชียงราย (Chiangrai Orchid Festival) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 65 ณ สวนไม้งามริมนน้ำกก อ.เมืองเชียงราย กิจกรรมสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2565  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 65 ณ วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 65 ณ สวนไม้งามริมนน้ำกก อ.เมืองเชียงราย กิจกรรมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1383 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 65 ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองเชียงราย  กิจกรรมมหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 65 ณ สิงห์ปาร์ค อ.เมืองเชียงราย กิจกรรมเทศกาลผลไม้เชียงราย (Fruit Festival) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 65 ณ สวนไม้งามริมนน้ำกก อ.เมืองเชียงราย  กิจกรรม Shingha Park Music Camp  อยู่ในช่วงการหารือ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม และกิจกรรม ชา – กาแฟ (Coffee & Tea) อยู่ในช่วงการหารือ ช่วงเวลาและสถานที่ การจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงระยะที่ 2 เป็นไปภายใต้มาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วย

ขอขอบคุณ ภาพ-ข่าวจาก – สุธรรม (ชร)

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////  รายงาน  /////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น