แม่สาย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมู่บ้าน – ผญบ. ที่ได้รับรางวัล หมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

Hits: 263

แม่สาย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมู่บ้าน – ผญบ. ที่ได้รับรางวัล หมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65  เวลา 09.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ประธานในวาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการ อ.แม่สาย โดยมี เจ้าหน้าที่ ทหาร กกล.ผาเมือง  ตำรวจ สภ.แม่สาย  ตม.เชียงราย  ตชด.327 ชุด ชป.แม่สาย  หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัด  หอการค้า อ.แม่สาย  เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในวาระการประชุมประจำเดือน ที่จะขับเคลื่อนพัฒนาเมืองชายแดน และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมจนถึงในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันให้ลดน้อยหมดลง

หลังจากนั้นทางด้าน  นอภ.แม่สาย ได้อ่านสารนายกรับมนตรี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย  สารอธิบดีกรมการการปกครอง  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้าน – ผญบ. ที่ได้รับรางวัลในโครงการคัดเลือก หมู่บ้านเข็มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อลำดับตำบลดังนี้  1.นายสุเทพ อุ่นนันกาศ ผญบ.ม.3 บ.สันผักฮี้ ต.แม่สาย  2.นายนพรัตน์ สงวนศักดิ์  ผญบ. ม.2 บ.ดอยงาม ต.เวียงพางคำ  3.นายสุคำ มิคำภา ผญบ. ม.7 บ.ม่วงคำ อ.เกาะช้าง 4.นางจิรากรณ์ สุมัชยา ผญบ. ม.5 บ.สันธาตุ  ต.ศีรเมืองชุม  5. นายเฉลิม กุราเลย ผญบ. ม.5 บ.น้ำจำ ต.โป่งผา  6. นายธนกฤต  แลน้อย  ผญบ. ม.1 บ.บ้านถ้ำ  ต.โป่งงาม  7. น.ส. พัฐณัชญ์ ธนธัญญนันทน์  ผญบ. ม.5 บ.สันปูเลย  ต.บ้านด้าย  8. นางปภาดา เนมินทอน  ผญบ. ม.4 บ.ฮ่องแฮหลวง ต.ห้วยใคร้   และสำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ม.4 บ.ฮ่องแฮหลวง ต.ห้วยใคร้   และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ม.7 บ.ม่วงคำ อ.เกาะช้าง

ภาพจาก – หมูอินเตอร์

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////  รายงาน  ///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น