พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเชียงใหม่ รุ่นที่ 11

Hits: 190

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเชียงใหม่ รุ่นที่ 11

วันนี้ (9 เมษายน  2565) เวลาประมาณ 13.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 11 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแม่อาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ฯ มีนายอำเภอแม่อาย  ผู้แทนกองกำลังผาเมือง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน ป.ป.ส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ ตชด. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งโครงการ ฯ  ดังกล่าว ชมรมวิทยากรบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชายแดน ให้มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่าภัยยาเสพติด ความมั่นคง รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 11  ได้มีราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  244 นาย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรกจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กองกำลังผาเมือง และสถานีตำรวจภูธรแม่อาย โดยโครงการดังกล่าวทางที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง และที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย ทำการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) จำนวน 80 หมู่บ้าน พื้นที่ชายแดนและต่อเนื่องจากชายแดน จำนวน 12 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน  1,200 คน ให้เข็มแข็ง เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมือง และเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  ////  รายงาน  /////

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น