ผู้ว่าเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

Hits: 217

ผู้ว่าเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยกานของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่เป้าหมายของโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยได้พบปะกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น บ้านหนองไผ่ ม.15 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อมูลการขับเคลื่อนการขยาบผลโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมายจากนักพัฒนาทางเลือก (Mr.AD1 และ Mr.AD2) พร้อมให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  //////   รายงาน  //////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น