(คลิป) พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย

Hits: 191

(คลิป) พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65 เวลา 14.19 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนาโกศลเถร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดมงคลธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี ที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยมี นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย  พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราช  ทหาร ตำรวจ ตม.เชียงราย ตชด.327 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ซึ่งได้ยอดทอดผ้าป่าสามัคคีฯ จำนวน 405,121 บาทถ้วน ในครั้งนี้

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////  รายงาน  ///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น