เชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 11/2565 เพื่อนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hits: 197

เชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 11/2565 เพื่อนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 11/2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิสัยทัศน์การทำงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  ////  รายงาน /////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น