(คลิป) !!แม่สาย!! เปิดโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเมืองชายแดน

Hits: 209

(คลิป) !!แม่สาย!! เปิดโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเมืองชายแดน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย นายสมบูรณ์ ยามี สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ผู้นำชุมชุมในเขต  ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ และเจ้าหน้าที่ อสม. ต.แม่สาย บ.เหมืองแดง ม.2 บ.ป่ายางชุม ม.6 บ.เกาะทราย ม.7 บ.ป่ายาง ม.8 บ.ไม้ลุงขน ม.10 เขต ต.แม่สาย เจ้าหน้าที่ อสม. ต.เวียงพางคำ บ.แม่สาย ม.1 บ.ดอยเวา ม.1 บ.ดอยงาม ม.2 บ.เวียงพาน ม.3 บ.ผาแตก ม.10 รวม 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแม่สาย ซึ่งการจัดอบรมรณรงค์ในครั้งนี้ได้ระดมวิทยาการด้านสาธารณสุขมาให้ความรู้ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ทำงานจริงเพื่อป้องกันโรคติดต่อและควบคุม สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก  โรคฝีดาษลิง และโรคติดต่ออื่นๆ พร้อมได้มอบวัสดุปกรณ์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน การดำเนินงานที่จะร่วมเข้าไปควบคุมโรคให้ทันท่วงที ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////   รายงาน  //////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น