เชียงใหม่มอบบัตรประจำตัวให้เด็กนักเรียนหัว G จำนวน 111 คน ตามมติคณะรัฐมนตรี

Hits: 122

เชียงใหม่มอบบัตรประจำตัวให้เด็กนักเรียนหัว G จำนวน 111 คน ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนเด็กนักเรียนที่มีเลขขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) ระดับสถานศึกษา จำนวน 111 คน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นักเรียนที่ได้รหัสหัว G หมายถึง นักเรียนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนคนไทย ซึ่งพวกเขาต้องมีตัวเลขประจำตัวเพื่อใช้ในระบบการศึกษา แต่ไม่เกี่ยวกับเลข 13 หลักของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักการการกำหนดเลขใช้แทนเลข 13 หลัก ดังนี้ เลขหลักที่ 1 G คือ Generate หมายถึงการออกเลขประจำตัว 13 หลักที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบบ DMC (Data Management Center) เลขหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงรหัสจังหวัด เลขหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงรหัสอำเภอ เลขหลักที่ 6 และ 7 หมายถึงรหัสปีการศึกษา เลขหลักที่ 8 ถึง 13 หมายถึงเลขลำดับที่ของนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวคนที่เท่าใดของระบบฐานข้อมูล DMC

 และ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้กับ นายไอ่ยี จะฟะ บ้านเลขที่ 398 หมู่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย ให้แก่นักเรียน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 20 ราย

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ  ////  รายงาน  ////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น