!!แม่สาย!! วางแนวทางแก้ไขช่วยเหลือปัญหาให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย

Hits: 167

!!แม่สาย!! วางแนวทางแก้ไขช่วยเหลือปัญหาให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สานางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการแม่สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย ได้เข้าร่วมการประชุมวางแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งในเขตพื้นที่ทั้ง 8 ตำบล จากฐานข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ ThaiQM   ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชเฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย ในวาระการประชุมโครงสร้างการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืน ตามหลังปรัชญาของเศรษฐ์พอเพียง  โดยมีหัวข้อหลักๆดังนี้  1.ปัญหาขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  2. ปัญหาที่อยู่ที่อาศัยของประชนกลุ่มเป้าหมาย  3. ปัญหาเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ในครัวเรือน  4.ปัญหาด้านการศึกษา และอาชีพรายได้ของแต่ละครัวเรือนและรายบุคคลอีกหลายๆเรื่อง จากฐานข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ ThaiQM ในทั้ง 8 บลในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ของกลุ่มประชนเป้าหมายของผู้เปราะบาง ในการสรุปผลบันทึกการสำรวจของภาพรวมในแต่ละตำบลกว่าหลายพันรายการที่ได้เข้าวาระการประชุดในครั้งนี้

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////   รายงาน  ////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น