แม่สายประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ผ่าน 32 ราย ไม่ผ่าน 7 ราย

Hits: 290

แม่สายประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ผ่าน 32 ราย ไม่ผ่าน 7 ราย

 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้นายสุทร ซอยรัมย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมายพร้อมด้วย นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร  ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ตม.เชียงราย ฝ่ายปกครองแม่สาย เข้าร่วมตรวจสอบการการประชุมพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าวฯ ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ปี อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ซึ่งมีคำร้องเข้าวาระการประชุมทั้งหมดในครั้งนี้ จำนวน 39 คำร้อง ตามที่ได้ยื่นขอโดยที่มติที่ประชุมให้เห็นควรให้ยกเลิกคำร้องเนื่องจากไม่มาแสดงตัว จำนวน 7 คำร้อง  ซึ่งมีคำร้องที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 32 คำร้อง ที่ผ่านการประชุมพิจารณา เห็นควรให้นายอำเภอลงนามและดำเนินการจัดส่ง 32 คำร้อง ให้ปกครองจังหวัดเชียงรายดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////  รายงาน  //////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น