“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คืออะไร ?

Hits: 80

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คืออะไร ?

กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหา รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน 4 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างแหล่งเงินทุนของตนเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และทำเอง เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต

2. มิติด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน

3. มิติด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำมาใช้ในชุมชนของตนเอง

4. มิติด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทร และการกระจายความเสมอภาคในชุมชน

#กองทุนสร้างชุมชน #villagefund

#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

✨ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ✨
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง 7 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน และแพร่)
เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

🔸 ชมนิทรรศการ กองทุนสร้างชุมชน สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต”
🔸 ช้อปสินค้าคุณภาพจาก กทบ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
🔸 ร่วมพิธีมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง ระดับจังหวัด, รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง
.
📅 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
🕒 เวลา 07.30 – 15.00 น.
📍หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.

กองทุนสร้างชุมชน #villagefund

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น