อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

Hits: 2310

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้าเฝ้าฯให้มีความพร้อมเพรียงถูกต้องตามพิธีการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งขาติ ที่เข้ารับรับพระราชทานโล่รางวัล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 107 คน ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

 

ขอขอบคุณแหล่งข่าว จากข่าวชัดประเด็นจริง  http://www.khaochad.com/96097/?r=1&width=1366

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น