กมธ.ปปช. ลงพื้นแม่สายเชียงราย ตามที่ได้รับร้อง ผญ.สวมใบเกิด จี้ปราบขบวนการค้าแรงงานต่างด้าว ทิ้งทวนให้ นอภ. ตรวจสอบสถานะการเกิดแม่ สส.ดังแม่สาย

Hits: 331กมธ.ปปช…