กิจกรรม “ ไผ่คืนกอ” วันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ครบรอบ 46 ปี

กิจกรรม “ ไผ่คืน…