(คลิป) !!แม่สาย!! เปิดโครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเมืองชายแดน

(คลิป) !!แม่สาย!…