แม่สายมอบบัตรประชาชนสัญชาติไทยใหม่ให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษา จำนวน 34 ราย

Hits: 247แม่สายม…