!!ไม่รอดสายตาทหาร!! จับต่างด้าว 73 คน ด่านไม่เปิดเสี่ยงลักลอบเข้าเมือง อยู่ก็ไม่มีกินหวังตายดาบหน้า ห้องขังแม่สายเต็มเหมือนเดิม

!!ไม่รอดสายตาทหา…