หารือตกลงการซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย

      วันที่ 1 ม…