คุณพ่อไพบูลย์ คุณแม่หยินผิน มอบโฉนดที่ดินให้วัดห้วยปลากั้ง เพื่อสร้างศูนย์วิปัสนาธุระพบโชคนานาชาติ

พระสังฆาธิการ เจ…