ฝนหนักทำดินสไลด์ปิดถนนแม่สรวยหลายแห่ง

ฝนหนักทำดินสไลด์…