พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูมงคลเหมวุฒิ (ทอง อติคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสันสลีหลวง อ.แม่จัน

ขอเชิญร่วมพิธีพร…