พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคล เหมวุฒิ (ทอง อติคุโณ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสันสลีหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 ม…