พิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอแม่สาย ฮีโร่รุ่นที่ 1

พิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอแม่สาย ฮีโร่รุ่นที่ 1

ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน โดยผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เป็นบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ เป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 5 เม.ย.66 เวลา 10.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอแม่สาย พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็นชาย 31 คน และเป็นหญิง 10 คน รวม 41 ในเขตพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอแม่สาย

ในครั้งนี้ ณ อาคารสายสุรี จุติกุล ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนลุ่มน้ำโขง บ.ป่างยางใหม่ ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอแม่สาย รุ่นที่ 1 ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม มาถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5 แม่สาย  ชรบ.ต.เวียงพางคำ และคณะสงฆ์อำเภอแม่สาย ในเครือข่ายภาคีให้ความรู้บรรยายในหัวข้อต่างๆ และด้านการฝึกทักษะทางอาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคม ( ฮีโร่รุ่นที่ 1แม่สาย )

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////  รายงาน  /////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *