แม่สายเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

แม่สายเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

วันนี้ 26 พ.ค.66 เวลา 07.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ทำประกันภัย พรบ. 100%” ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวีดเชียงราย โดยมีประภาพรรณ ดวงชัย นายด่านศุลกากรแม่สาย นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ นายด่านศุลกากรเชียงแสน นางพรทิพย์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และประชาชนในเขตพื้นที่แม่สายร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ทำประกันภัย พรบ. 100%” โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นอำเภอแม่สาย เนื่องจากเห็นว่ามีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและเป็นย่านการค้าการลงทุนมีประชาชนทั้งสองประเทศใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เดินทางไปมาหาสู่ ตลอดจนเป็นเส้นทางต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่ในการจ่าย “ค่าเสียหายเบื้องต้น” ให้กับผู้ประสบภัยจากรถสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต หรือค่าสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร จำนวน 35,000 บาท รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท ใน 6 กรณี ได้แก่ (1) กรณีรถกันที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยไม่จัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเจ้าของรถ ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายไม่ครบถ้วน 2. กรณีรถดันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมิได้อยู่ในความ

ครอบครองของเจ้าของรถในขณะเกิดเหตุ เพราะถูกยักยอก ฉ้อ โกง กรรโชก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว 3. กรณีรถนั้นไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและไม่จัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 4. กรณีถูกชนแล้วหนี หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถกันใด (5) กรณีบริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายไม่ครบจำนวน และ (6 กรณีรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย โดยเมื่อจ่ายไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีหน้าที่ต้องติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นพร้อมเงินเพิ่มคืน จากเจ้าของรถ หรือผู้กระทำผิดต่อไป นอกจากนี้เจ้าของรถที่ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และคนใช้รถที่ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกันดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. และโทษของการไม่จัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งรถต่างประเทศที่นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์กว่า 100 คัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ” ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///  รายงาน  ///

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *